Rogač d.o.o.
Tržaška c. 65
SI-2000 Maribor
Slovenija

www.rogac.eu

Splošni pogoji poslovanja podjetja ROGAČ d. o. o.


Za vse naše ponudbe in dobave veljajo izključno naši splošni pogoji poslovanja in veljavni predpisi.
Morebitna odstopanja so možna le z našim pisnim privoljenjem. Splošni pogoji so na voljo na sedežu podjetja in na naši spletni strani.

CENE

Naš cenik je namenjen prodaji na debelo, zato so vse cene brez vključenega DDV. Minimalen
znesek naročila za nove stranke je 100€. Vedno velja zadnji objavljen cenik, ki je objavljen na
naši spletni strani in je na voljo v pisni obliki na sedežu podjetja.

PLAČILO

Plačilni rok je 14 dni od dneva dobave. Nove stranke so dolžne plačati po predračunu. Za plačila po
predračunu se obračuna 3% popust. Za zamudo pri plačilu obračunavamo z zakonom določene
zamudne obresti. Pri plačevanju obveznosti najprej zapiramo najstarejše obveznosti. Dokler ni
blago v celoti plačano ostaja naša last.

PONUDBE

Ponudbe so neobvezujoče a vseeno izdelane z največjo možno natančnostjo. Veljajo v kolikor se ne
spremenijo pogoji naročila in v kolikor so bili dostavljeni natančni podatki za potreben izračun.
Ustni dogovori katerekoli strani so veljavni le, če jim sledi pisna potrditev. Ponudbe vsebujejo neto
cene brez vključenega DDV in upoštevajo naše splošne pogoje poslovanja, tudi če to ni izrecno
navedeno.

DOSTAVA

Blago dostavljamo s pošto ali dostavno službo. Za naročila blaga do 200€ in v primeru tiska na tuje
blago, stroški dostave bremenijo kupca.

POMANJKLJIVA KOLIČINA ALI KAKOVOST BLAGA

Kupec je dolžan ob dobavi pregledati blago, in sicer tako z vidika kvalitete, kot tudi z vidika količine.
Morebitne napake kvalitete (stvarne napake) ali količinska odstopanja, je kupec dolžan reklamirati
takoj v pisni obliki. Določena odstopanja glede barv, velikosti, količine in kvalitete so pri sitotisku
tehnično pogojena in niso razlog za reklamacijo (ne predstavljajo stvarne napake). Odstopanje do 3%
od naročene količine ne pogojuje naknadne izdelave manjkajoče količine.

REPRODUKCIJA BARV

V sitotisku na tekstil in še posebej v sitotisku na temen tekstil je težko reproducirati določene barvne
tone. Manjša odstopanja od teoretičnih vrednosti ali predlog ne upravičujejo reklamacije (ne predstavljajo stvarne napake).Odstopanja od dogovorjenih barv so večja pri tisku na temne materiale.

PREDLOGE ZA TISK

Vse potrebne predloge za tisk (sita, filmi, datoteke), ki jih izdelamo v podjetju ROGAČ d. o. o. ostajajo
naša last in so naše avtorsko delo.. To velja tudi v primeru, ko so sita in filmi fakturirani. Za vračilo vseh,
ob naročilu priloženih predlog (skice, fotografije, podatkovni mediji), je potreben pisni zahtevek v roku
7 dni po dobavi, sicer ne jamčimo za vrnitev. Delo na računalniku, ki je potrebno za pripravo za tisk,
zaračunavamo tudi če to v ponudbi ni izrecno navedeno.

DIGITALNE PREDLOGE ZA TISK:

Sprejemamo predloge v formatih:
-vektorski: CDR, AI, PDF, EPS--vse tekste spremenjene v objekte, barve določene v PMS, oz. v CMYK če se
tiska kolor tisk.
-rastrski: PSD, TIF, JPG --- min. 200 dpi, barve: RGB barvni prostor
Za kontrolo obvezno priložite jpg ali barvni izpis z vključeno barvo ozadja-majice. Za datoteke v ostalih
formatih ne jamčimo, da jih lahko uporabimo. Če je bilo opravljeno delo na računalniku, a datoteke
vseeno nismo mogli uporabiti, nastali stroški bremenijo naročnika. Če je bilo opravljeno delo na računalniku, naročnik pa naknadno spremeni motiv, nastali stroški bremenijo naročnika. Minimalna obračunska enota je 15 min, po veljavnem ceniku. Velikost naj bo vedno 1:1. Če velikost tiska odstopa od
dostavljene datoteke, je potrebno pisno navesti dejansko velikost tiska. V nasprotnem primeru ne
prevzemamo odgovornosti za pravilno velikost.

POZICIJA TISKA NA IZDELKU

V podjetju ROGAČ uporabljamo standardna pozicioniranja za motive glede na velikost in pozicijo - spredaj, zadaj, rokav, spredaj levo. V primeru, da vam to ne ustreza, morate pisno določiti za vas ustrezno
pozicijo tiska. Na vašo željo vam jih posredujemo po elektronski pošti ali faksu.

NAROČILO

Naročilo mora biti predano v pisni obliki. V primeru ustnega naročila ne prevzemamo odgovornosti
za natančno izvedbo. Naročnik nosi odgovornost za pravico do uporabe,ko tisk vsebuje zaščitene blagovne znamke. V kolikor pred naročilom ni bila izdelana ponudba, veljajo cene v skladu z veljavnim cenikom podjetja ROGAČ d.o.o.

ROK DOBAVE

Rok dobave je 14 dni v kolikor ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. Rok dobave, ki ga navede kupec
v naročilu, je za nas neobvezujoč, razen če ga izrecno in pisno potrdimo. Rok dobave ne velja v primeru sprememb pogojev naročila, neustreznosti dostavljenih materialov, potreb po dodatnih
nepredvidenih delih in opravilih. Rok dobave za nepotiskane izdelke je 3-6 dni oz. po dogovoru.
Izdelki znamke Fruit of the Loom se morajo obvezno potiskati ali drugače dekorirati. V kolikor jih ne
tiskamo pri nas, nam morate podpisati izjavo, da bodo dekorirani, oz. niso namenjeni maloprodaji.

DOTISK NA PRINEŠENE IZDELKE

Prinešenih izdelkov ne testiramo na obstojnost. Zato ne jamčimo pralne obstojnosti tiska za tisk na
blago last stranke.
Odtisi od toplotne preše, ki nastanejo pri prenašanju preslikačev na materialu, niso razlog za
reklamacijo.

REKLAMACIJE

Rok za reklamacijo naročenega blaga je 5 dni po prejemu blaga. Vse reklamacije morajo biti posredovane pisno. Reklamirano blago je potrebno vrniti v 5 dneh po reklamaciji na stroške kupca. Reklamirati je možno neoprani in s strani kupca nepoškodovano blago.

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vse neporazume poskušata reševati sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrožno sodišče v Mariboru.

Maribor, november 2016